Basisschool


Begeleiding basisschoolleerlingen

Steeds meer kinderen presteren onder hun niveau. Door de steeds groter wordende groepen kan de leerkracht vaak niet de juiste aandacht geven. Hierdoor kan het kind onzeker en faalangstig worden waardoor de prestaties verder verslechteren. In plaats van de leerling extra aandacht te geven om weer op het juiste niveau te komen zal de leerkracht vaak een lager niveau adviseren.

Wij zijn van mening dat ieder kind kan groeien door extra aandacht. Met de juiste methodes en uitleg zal het zelfvertrouwen snel toenemen waardoor de resultaten op school ook direct zullen verbeteren.

Sokrates16 wil het maximale uit uw kind halen zodat hij of zij op het juiste niveau terecht komt.


Bijles

Bijles kan voor alle basisvakken worden gevolgd en wordt individueel of in kleine groepjes van maximaal 3 leerlingen gegeven.


Cito-training

Onze Cito-training bereidt de kinderen niet alleen voor op de Cito entree- of eindtoets maar op alle toetsen die gedurende de hele basisschool (vanaf groep 1!) gegeven worden. Ook deze training wordt individueel of in kleine groepjes gegeven.


Brugklastraining

Vaak starten kinderen onvoldoende voorbereid op de middelbare school en beschikken zij nog niet over de juiste vaardigheden. Denk hierbij aan het plannen van het huiswerk, agendabeheer, en het leren. In een aantal lessen trainen wij uw kind uit groep 8 om deze vaardigheden goed te ontwikkelen. Hierdoor zal de overgang naar de middelbare school een stuk soepeler verlopen en zal uw kind ook sterker in zijn schoenen komen te staan.

 


Sokrates16   Alphen a/d Rijn
0653926706  |  info@sokrates16.nl
Algemene voorwaarden